Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio
E-mail Tlačiť PDF

Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí

Kód projektu:
ITMS: 26220220115

Dopytovo – orientovaný projekt

Projekt je realizovaný v rámci operačného programu VÝSKUM A VÝVOJ

Prioritná os 2.
Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie 2.2.
Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Rámcová aktivita 2.2.2.
Podpora aplikovaného výskumu a vývoja

Realizácia:
1. november 2010 – 31. október 2013

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 2 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra