Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Aktivity Aktivita 1.1.

Aktivita 1.1. Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie

E-mail Tlačiť PDF

Cieľ aktivity:

  1. Overenie množiteľských a pestovateľských technológií a biologických zvláštností netradičných poľných a ovocných druhov v podmienkach Slovenska vhodných pre ekologické poľnohospodárstvo, produkciu biopotravín, nových surovín pre rôzne priemyselné využitie, zlepšovania zdravotného stavu obyvateľstva a sociálno-ekonomického rozvoja vidieka.
  2. Vývoj technológií pre zber, pozberovú úpravu a spracovanie produktov z netradičných druhov rastlín a surovín pre výrobu nových potravín s vysokou nutričnou hodnotou a obsahom biologicky aktívnych komponentov.
  3. Zhodnotenie a charakterizácia biologickej, biochemickej, nutričnej, fytoprotektívnej, hygienickej hodnoty nových produktov, surovín a potravín z netradičných druhov rastlín pre praktické využívanie.
  4. Formovanie medzinárodných výskumných kolektívov v záujme využívania a transféru poznatkov zo spoznávania biologických a pestovateľských zvláštností netradičných druhov pre zabezpečovanie ekologizácie poľnohospodárstva a vytvorenie príležitostí pre sociálno-ekonomický rozvoj malých a stredných podnikov.

Termín realizácie aktivity:

11/2010 – 12/2014

Zodpovedná osoba:

1.1./1 doc. Ing. Ján Brindza, CSc., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.1

1.1/1 doc. Ing. Ján Brindza, CSc.: vedecko-pedagogický pracovník, koordinátor národných a medzinárodných výskumných projektov, expert pre genetické zdroje netradičných druhov; funkcia v projekte: organizácia výskumných aktivít, hodnotenie hospodárskej hodnoty menej známych a netradičných druhov pre ekologické poľnohospodárstvo a získanie nových potravín.
Hlavné činnosti v projekte: organizácia a koordinácia činností v rámci aktivity, vyhodnocovanie priebežných výsledkov, návrh technologických postupov, spolupráca s expertami v rámci SR a zahraničia, príprava metodických postupov, publikovanie a sumarizácia výsledkov, vedenie doktorandov, prezentácia výsledkov pre verejnosť.

Odborní pracovníci:

1.1/2 Ing. Janka Nôžková, PhD., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.2
1.1/3 Ing. Štefan Hajdu, rozpočtová podpoložka: 2.A.1.3
1.1/4 doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.4
1.1/5 Ing. Miriam Líšková, PhD., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.5
1.1/6 Ing. Diana Haburajová, PhD., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.6
1.1/7 doc. Ing. Dezider Tóth, DrSc., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.7
1.1/8 Ing. Radovan Ostrovský, rozpočtová podpoložka: 2.A.1.8
1.1/9 Mgr. Mariia Fil, zahraničný odborník, rozpočtová podpoložka: 2.A.1.9
1.1/10 Mgr. Olga Grygorieva, PhD., zahraničný odborník, rozpočtová podpoložka: 2.A.1.10
1.1/11 prof. MUDr. Oxana Hanych, zahraničný odborník, rozpočtová podpoložka: 2.A.1.11
1.1/12 prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., rozpočtová podpoložka: 2.A.1.12
1.1/13 neurčený odborný vedecký pracovník

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 3 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra