Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Aktivity Aktivita 1.2.

Aktivita 1.2. Inovatívne technológie pre spracovanie bioproduktov a biopotravín

E-mail Tlačiť PDF

Cieľ aktivity:

  1. Vývoj technologických postupov pestovania netradičných cereálií zabezpečujúcich zvýšenie diverzity a ochranu životného prostredia a zavádzanie nových bioproduktov.
  2. Zhodnotenie nutričnej, hygienickej, technologickej, fytoprotektívnej kvality netradičných cereálií.
  3. Vývoj technologických postupov spracovania inovovaných  cereálnych a pseudocereálnych biopotravín, zhodnotenie nutričnej, hygienickej, fytoprotektívnej hodnoty.
  4. Začlenenie riešiteľského tímu do medzinárodnej spolupráce.
  5. Transfer výsledkov výskumu do praxe formou odborných publikácií, dokumentácie technologických postupov, konferencie.

Termín realizácie aktivity:

11/2010 – 12/2014

Zodpovedná osoba:

1.2/1 prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., rozpočtová podpoložka 2.B.1.1

1.2/1 prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.: vedecko-pedagogický pracovník, skúsenosti s implementáciou a riešením domácich a medzinárodných projektov, vedením kolektívu, výchovou doktorandov, expert v oblasti systémov ekologického poľnohospodárstva, kvality potravín, pestovania netradičných cereálií, prezentácia výsledkov výskumu na medzinárodnej úrovni, spolupráca s významnými zahraničnými pracoviskami a praxou v SR.
Hlavné činnosti v projekte: organizácia a koordinácia činností v rámci aktivity, vyhodnocovanie priebežných výsledkov, návrh technologických postupov, spolupráca s expertami v rámci SR a zahraničia, príprava metodických postupov, publikovanie a sumarizácia výsledkov, vedenie doktorandov.

Odborní pracovníci:

1.2/2 doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., rozpočtová podpoložka 2.B.1.2
1.2/3 prof. Ing. Jozef Hudec, CSc., rozpočtová podpoložka 2.B.1.3
1.2/4 Ing. Ľubomír Kobida, rozpočtová podpoložka 2.B.1.4
1.2/5 Ing. Joanna Korczyk-Szabó, rozpočtová podpoložka 2.B.1.5
1.2/6 Ing. Radoslav Ražný, rozpočtová podpoložka 2.B.1.6
1.2/7 Ing. Gabriela Slivinská, rozpočtová podpoložka 2.B.1.7
1.2/8 Ing. Romana Gregušková, rozpočtová podpoložka 2.B.1.8
1.2/9 Eulália Vašková, rozpočtová podpoložka 2.B.1.9
1.2/10 odborný vedecký pracovník, rozpočtová podpoložka 2.B.1.10
1.2/11 Ing. Lucia Lacko-Bartošová, rozpočtová podpoložka 2.B.1.11

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 2 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra