Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Aktivity Aktivita 1.3.

Aktivita 1.3. Overovanie účinkov biopotravín a bioproduktov na nutričný a zdravotný stav ľudí

E-mail Tlačiť PDF

Cieľ aktivity:

  1. Testovanie vplyvu biopotravín získaných spracovaním netradičných cereálií - Triticum spelta, Triticum dicoccum na nutričné a zdravotné parametre u ľudí.
  2. Testovanie vplyvu bioproduktov na báze netradičných, menej využívaných druhov ovocia a tekvice na výživový a zdravotný stav ľudí.
  3. Testovanie vplyvu medu na nutričné a zdravotné parametre u ľudí.
  4. Komplexné zhodnotenie biopotravín a bioproduktov s ohľadom na obsah bioaktívnych zložiek a ich vplyvu na nutričný a zdravotný stav ľudí, ich využitie pri modulácii výživy a odporučenie pre zaradenie do stravovacích návykov obyvateľstva SR.
  5. Transfer získaných poznatkov a výsledkov z overovania vplyvu výživy na zdravotný stav ľudí a prevenciu civilizačných chorôb podmienených výživou do praxe.

Termín realizácie aktivity:

11/2010 – 12/2014

Zodpovedná osoba:

1.3/1 MUDr. Peter Chlebo, PhD., rozpočtová podpoložka 2.C.1.1

1.3/1 MUDr. Peter Chlebo, PhD. - je odborníkom pre oblasť výživy ľudí, pracuje na Katedre výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre má dlhoročnú klinickú prax vo viacerých zdravotníckych pracoviskách (vrátane zahraničných) v oblastiach: výživa ľudí, akútna a intenzívna medicína, anesteziológia a liečba bolesti, prevencia. Disponuje niekoľkoročnými skúsenosťami v rámci klinického a biochemického vyšetrenia a klinického vyhodnotenia zdravotného a nutričného stavu jedincov v zdraví a chorobe a športovcov. Má rozsiahlu publikačná činnosť v oblasti klinickej medicíny, výživy ľudí a prevencie neinfekčných chorôb. Jeho pedagogické zameranie je na predmety: Metódy hodnotenia stavu výživy, Šport a výživa, Somatológia človeka. Vykonávané činnosti v projekte: koordinátor a organizátor všetkých experimentálnych aktivít, komplexné hodnotenie vplyvu výživy na zdravotný a nutričný stav ľudí, zodpovednosť za prezentáciu dosiahnutých výsledkov v rámci aktivity 1.3.

Odborní pracovníci:

1.3/2 Ing. Katarína Fatrcová-Šramková, PhD., rozpočtová podpoložka 2.C.1.2
1.3/3 Ing. Marianna Schwarzová, rozpočtová podpoložka 2.C.1.3
1.3/4 Ing. Anna Kolesárová, rozpočtová podpoložka 2.C.1.4
1.3/5 Mgr. Jana Mrázová, rozpočtová podpoložka 2.C.1.5
1.3/6 prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc., rozpočtová podpoložka 2.C.1.6
1.3/7 doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., rozpočtová podpoložka 2.C.1.7

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 3 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra