Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Aktivity Aktivita 1.4.

Aktivita 1.4. Informačné vstupy a výstupy pre inovatívne technológie biopotravín

E-mail Tlačiť PDF

Cieľ aktivity:

  1. Vytvorenie informačnej bázy ako podkladu pre výskum a vývoj technologických postupov súvisiacich s produkciou biopotravín.
  2. Spracovanie vybraných výsledkov výskumu do podoby informačných zdrojov – databáz, klasifikátorov a príručiek pre netradičné, príp. zabudnuté druhy rastlín.

Termín realizácie aktivity:

11/2010 – 12/2014

Zodpovedná osoba:

1.4/1 Mgr. Beáta Bellérová, rozpočtová podpoložka 2.D.1.1

1.4/1 Mgr. Beáta Bellérová: vybraná na základe viacročnej praxe v oblasti riadenia knižnično-informačných činností a manažmentu informačných zdrojov. Pracovná pozícia - riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU. Bude zabezpečovať koordináciu všetkých činností v rámci aktivity, prípravu podkladov pre verejné obstarávanie, metodiku budovania špecializovanej zbierky a metodiku tvorby informačných databáz.

Odborní pracovníci:

1.4/2 Ing. PhDr. Dagmar Bugárová, rozpočtová podpoložka 2.D.1.2
1.4/3 Ing. Janette Guzmická, rozpočtová podpoložka 2.D.1.3
1.4/4 Mgr. Slavomíra Jakubcová, rozpočtová podpoložka 2.D.1.4
1.4/5 PhDr. Ľubica Jedličková, rozpočtová podpoložka 2.D.1.5
1.4/6 Ing. Marta Chalachanová, rozpočtová podpoložka 2.D.1.6
1.4/7 Bc. Katarína Šimončíková, rozpočtová podpoložka 2.D.1.7

Webové sídlo projektu:

https://sites.google.com/site/itebio

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 3 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra