Itebio

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Itebio Fotogaléria Aktivita 1.1 - album Pristroje

Aktivita 1.1 - album Pristroje

5.14 Programovateľné halogénové osvetlenie na mikroskop Zeiss Discovery V12

Programovateľný zdroj halogénového studeného svetla pre mikroskop Zeiss Discovery V12. Zdroje 250W pre spodné a horné osvetlenie vzorky, konverzné filtre, 24V halogénové žiarovky, plné ovládanie prostredníctvom PC.

5.15 Teleskopická motorizovaná optická jednotka na Stereo mikroskop Zeiss Discovery V12

Apochromatický stereo-teleskopický motorizovaný systém s optickým zväčšením 20:1 na mikroskop Zeiss Discovery V12.

5.16 Termo-gravimeter na presné stanovenie vlhkosti vzorky

Termogravimeter - analyzátor vlhkosti, s halogénovým ohrevom, s presným vážením na rýchle stanovenie vlhkosti.

5.26 Laboratórna váha1/1.1.

Slúži na prípravu štandardných a extratných roztokov. S presnosťou na 0,001 g s externou kalibráciou.

5.27 Laboratórna váha 2/1.1.

Slúži na prípravu štandardných a extratných roztokov. S presnosťou na 0,01 g, navážka do 6 kg.

5.28 Laboratórna váha 3/1.1

Slúži na prípravu štandardných a extratných roztokov. S presnosťou na 0,001 g s vnútornou kalibráciou.

5.29 Laboratórna váha 4/1.1.

Industriálna na  stanovovanie hmotnosti biologického materiálu. S presnosťou na 0,2 g a navážkou do 15 kg.

5.30 Termogravimeter

Slúži na rýchle stanovenie vlhkosti a sušiny materiálu. Halogény ohrev s presnosťou na 0,05 %.

5.31 Pastovacie zariadenie na med

Pastovacie zariadenie  na prípravu pastovacieho medu. Výkon 370 W / 230 V a s miešadlom na med.

5.32 Elektrický pasirovač

Elektrický pasirovač biologického materiálu na získanie pasírovanej hmoty a pasty pre technologické postupy potravinových výrobkov. Výkon 600 W, funkcia pasírovania a lisovania vzoriek na získanie pasírovacej hmoty a pasty.

5.33 Odšťavovač

Odšťavovač  pracujúci na vyšší výkon na odšťavenie plodov a dužiny netradičných druhov ovocia. Nerezové prevedenie, 2 rýchlosti odšťavovania, výkon min. 1000 W, plniaci otvor min. 80mm.

5.34 Kuchynský robot

Kuchynský robot  na spracovanie a prípravu biologického materiálu pre inovované technologické postupy potravinových výrobkov. Výkon 600 W, nerezové príslušenstvo.

5.35 Homogenizátor

Homogenizátor  na mixovanie, disperziu a emulzifikáciu. 2 nádoby na vzorky, otáčky cca 20 000 za min. suché a mokré mletie.

5.36 Multifunkčná sonda

Multifunkčná sonda  na meranie parametrov pH, konduktivity a oximeterii. pH 0,01, konduktivita 0,5 %, oximeter 0,5 %.

5.37 Miešadlo laboratórne

Laboratórne miešadlo na rôzne typy vzoriek kvapalných a viskóznych materiálov, príslušenstvo na uchytenie nádoby so vzorkou, miešacia lopatka. Max. viskozita 50 000 mPa, príslušenstvo na uchytenie nádoby so vzorkou, miešacia lopatka.

5.43 Laboratórne vybavenie 1/1.1.

Univerzálna oceľová skrinka  na uloženie laboratórneho materiálu vyžadujúceho suché prostredie.

5.44 Laboratórne vybavenie 2/1.1.

Laboratórna stolička na vybavenie laboratória pre prípravu a hodnotenie materiálu.

5.45 Laboratórne vybavenie 3/1.1.

Laboratórne stoly, ktoré sa budú používať na prípravu, rozbor biologického materiálu v rámci aktivity 1.1.

5.46 Laboratórne vybavenie 4/1.1.

Laboratórne stoly, ktoré sa budú používať na prípravu, rozbor biologického materiálu v rámci aktivity 1.1.

 

Aktuality

Kto je online

Máme online 6 hostí 

 

Európska únia

Výskum a vývoj

ASFEU

SPU Nitra