Aktivita 1.1 - Rastliny pre zlepšenie kvality života

Tlačiť

Rastliny pre zlepšenie kvality života

Katalóg menej známych druhov rastlín

Databáza o hospodárskej hodnote menej známych a menej využívaných druhov rastlín ako potenciálnych zdrojov pre výživu a iné praktické využitie

 

Latinsky názov Slovenský názov Anglicky názov Ruský názov
Diosypros kaki L. F Ebenovník rajčiakový Persimmon Хурма восточная
Diospyros lotus L. Ebenovník datľový Date plum Хурма кавказская
Diospyros virginiana L. Ebenovník virginský American Persimmon Хурма виргинская

 

Ebenovník rajčiakový

Persimmon – Diospyros kaki L. f.
1. Botanická charakteristika
2. Pôvod a rozšírenie
3. Biologická charakteristika
4. Morfologická charakteristika
5. Variabilita znakov základných častí rastlín
6. Prezentované publikácie riešiteľskym kolektívom
7. ©Autor (-i) spracovania údajov

 

1. Botanická charakteristika

Ríša Plantae
Podríša Telomophyta
Oddelenie Magnoliophyta
Pododdelenie (Angiospermae)
Trieda Magnoliopsida
Rad Ericales
Čeľaď Ebenaceae
Rod Diospyros L.
Druhy Diospyros kaki L.f..

 

2. Pôvod a rozšírenie

China, India, Japan and Myanmar.

 

3. Morfologická charakteristika

Výška stromu (m)
Dĺžka púčikov (mm) Grygorieva et al. 2009
Šírka púčikov (mm) Grygorieva et al. 2009
Dĺžka listovej čepele (mm) Grygorieva et al. 2009
Šírka listovej čepele (mm) Grygorieva et al. 2009
Dĺžka listovej stopky (mm) Grygorieva et al. 2009
Počet kvetov v súkvetí Grygorieva et al. 2009
Priemer kvetu (mm) Grygorieva et al. 2009
Dĺžka polárnej osi peľových zŕn (µm) 43,97 – 54,06 Grygorieva et al. 2009
Dĺžka ekvatoriálnej osi peľových zŕn (µm) 24,58 – 32,47 Grygorieva et al. 2009
Počet lupienkov 3 - 8 Grygorieva et al. 2009
Počet kališných lístkov 2 - 8 Grygorieva et al. 2009
Priemer kalicha (mm) Grygorieva et al. 2009
Hmotnosť kalicha (g) 0,31 – 2,97
Hmotnosť plodov (g) 10,70 – 165,44 Grygorieva et al. 2009
Výška plodov (mm) 25,10 – 60,98 Grygorieva et al. 2009
Šírka plodov (mm) 22,21 – 68,38 Grygorieva et al. 2009
Podiel oplodia (%) Grygorieva et al. 2009
Počet semien v plode Grygorieva et al. 2009
Dĺžka semien (mm) 10,89 – 23,45
Šírka semien (mm) 7,47 – 12,50

 

4. Hospodársky využívané časti rastliny

Časť rastliny Spôsob využitia Autori
Čerstvé plody Priamy konzum, džemy, sirupy, vína, pivá, zmrzlina
Podiel dužiny 84 % - kalich: 2% - perikarp: 14 % - (semená)
Suché plody Priamy konzum, čaj, extrakty do potravín
Listy Čaj, extrakty pre liečivá, dekoratívne využitie
Semená Pražené na kávu, extrakty pre liečivá, olej
Drevo Nábytkársky priemysel, remeselnícke výrobky
Kalychy Čaj, špáratká na čistenie zubov, extrakty pre liečivá

 

5. Variabilita znakov hlavných rastlinných orgánov


Variabilita v tvare a farbe púčikov
© Photo O. Grygorieva 2008

 

Peľové zrná ebenovníka rajčiakového
© Photo: R. Ostrovsky 2010

 

Tvar plodov vybraných genotypov ebenovníka rajčiakového (D. kaki L.f.).
© Foto: O. Grygorieva, 2009

 

Povrch a rebrovitosť plodov vybraných genotypov ebenovníka rajčiakového (D. kaki L.f.).
© Foto: O. Grygorieva, 2009

 

Apikálna časť a tvar plodov vybraných genotypov ebenovníka rajčiakového (D. kaki L.f.).
© Foto: O. Grygorieva, 2009

 

Variabilita v tvare, veľkosti a farbe semien
© Photo O. Grygorieva 2007

 

Variabilita v znakoch embryi a epikotylov (D. kaki L.f.).
© Foto: O. Grygorieva, 2009

 

6. Fotogaléria

Technológie pestovania ebenovníka rajčiakového
© Foto: O. Grygorieva, 2009

 

Prezentované publikácie riešiteľskym kolektívom

1. GRYGORIEVA, O. – BRINDZA, J. – KLYMENKO, S. – TÓTH, D. 2010. Nutričná a fytofarmakologická hodnota plodov Ebenovníka rajčiakového (Diospyros kaki L.). In Potravinárstvo [online], roč.4 s. 40-47 http://www.potravinarstvo.com/dokumenty/mc_februar_2010/pdf/1/Grygorieva. ISSN 1337-0960.

2. GRYGORIEVA, O. – BRINDZA, J. – KLYMENKO, S. – TÓTH, D. 2010. Nutričná a fytofarmakologická hodnota plodov Ebenovníka rajčiakového (Diospyros kaki L.). In Bezpečnosť a kvalita surovín a potravín : V. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Nitra : SPU v Nitre, 2010, s. 43-44. ISBN 978-80-552-0327-0.

3. GRYGORIEVA, O. – BRINDZA, J. – KLYMENKO, S. 2010. Aminoacid’s composition of generative and vegetative organs of the genus of persimmon (Diospyros L.). In Biogeochimični aspekty zbereženia zdorovia ľudini : Zborník článkov medzinárodnej konferencie. Užhorod : UžNU Goverla, Ukrajina, 2010, s. 291-294. ISBN 978-966-2095-40-1.

4. GRYGORIEVA, O. V. – BRINDZA, J. – KLYMENKO, S. V. – STEHLÍKOVÁ, B. – TIRPÁKOVÁ, A. 2010. Biológia kvitnutia ebenovníka rajčiakového (Diospyros kaki L. f.). In Brovarskiy, V. D. – Brindza, J. a i. 2010. Agrobiodiverzita. Nitra : SPU, 2010, s. 23-28. ISBN 978-966-8302-31-2.

5. GRYGORIEVA, O. – BRINDZA, J. – KLYMENKO, S. V. 2010. Biológia kvitnutia ebenovníkov (Diospyros spp.). In Nôžková, J. a i. 2010. Formovanie obnôžkového peľu – učebná pomôcka [CD-ROM]. Nitra : SPU, 2010, s. 47-59. ISBN 978-80-552-0358-4.

© Spracovali Olga Grygorieva; Ján Brindza, Vlasta Abra